Dieťa v ohrození XVIII.: Poruchy správania a ich riešenie (10. - 11. dec. 2010)

05.10.2009 13:03

 VÚDPaP organizuje pri príležitosti 45. výročia jeho založenia multidisciplinárnu konferenciu. Viac na: www.vudpap.sk/sk/vedecka-konferencia/

—————

Späť