Uľahčovaná komunikácia

25.04.2009 19:52

 ÚVOD DO UĽAHČOVANEJ KOMUNIKÁCIE

 

 

Forma:

Seminár 2 x 1,5 hodiny (prestávka do 15 min.) 3h 15 min  čas je možné v prípade záujmu alebo väčšieho počtu účastníkov rozšíriť o jeden 1,5 hodinový blok.

 

Školné:

10 €/osoba + 8,5 € knižka A.M. Vexiau „Dej mi ruku ať mohu mluvit“

 

Miesto a dátum konania:

11.5.2009, o 8:00 h, ŠZŠ Nevädzova 3, Bratislava

 

Obsah seminára:

Cieľom seminára je účastníkov oboznámiť s alternatívnou metódou uľahčovaná komunikácia, predviesť a naučiť účastníkov seminára správne držanie ruky pri uľahčovaní, vycítenie impulzu od uľahčovaného a prejsť viaceré konverzačné úrovne. Ďalej sa zameriame na odstránenie nedostatkov pri uľahčovaní u zúčastnených osôb, osvojenie si niekoľkých hier. Preberieme aj spôsoby odstraňovania možných problémov pri uľahčovaní. (zo strany uľahčovateľa aj uľahčovaného)

 

Uľahčovaná komunikácia je vhodná pri nehovoriacich a málo hovoriacich deťoch bez ohľadu na základnú diagnózu a rozsah telesného a mentálneho postihnutia. Účinnosť metódy je 99%, metóda je vhodná pre autistov, deti s Downovým syndrómom, DMO, viacnásobné postihnutie (mentálne, zrakové, sluchové).

 

Vzdelávanie v UK:

S potvrdením o účasti a podpísaním charty uľahčovateľa sú kurzy UK1-5 (80 h, 5 dvojdenných seminárov) realizované Mgr. Catherine Božoňovou v ČR a v SR – najbližší kurz UK1 bude na jar 2010. V SR ich organizuje občianske združenie INFODOM (www.radost.sk – Informačný servis pre rodičov inak obdarovaných detí). Podmienkou účasti na UK1 je prečítanie knižky Anne-Marguerite Vexiau „Dej mi ruku ať mohu mluvit“

 

Podrobnejší obsah seminára:

Čo je UK?

Čo metóda UK umožňuje v praxi?

            Voľba, výber z možností

Komunikácia

Sebavyjadrenie

Ako metóda funguje – vedecký základ

            Vedomie a nevedomie

            Funkčné prepojenie uľahčovateľa a uľahčovaného

Dosiahnuté výsledky, účinnosť metódy

            Výsledky A.M.Vexiau

            Výskum autistov

Úryvky z knižky a texty písané v UK

Individuálna práca vo dvojiciach

Hry  vhodné pri UK

Ako realizovať UK v bežných podmienkach školy

Možné problémy pri uľahčovaní a spôsoby ich odstránenia

 

Seminár realizuje:

Mgr. Zuzana Mališová

Riaditeľka o.z. INFODOM

0905 337977

0910 991336

zuzka.malisova@gmail.com

Pred seminárom potrebujem mailom fakturačné údaje škôl/jednotlivcov a informáciu, či chcete len seminár alebo aj knižku. Platba faktúr je nutná týždeň pred seminárom alebo v hotovosti v deň konania seminára.

—————

Späť