Začiatok akademického roka

01.09.2011 16:32

Milí kolegovia,

začína sa nový akademický rok, ktorý bude pre nás všetkých novou výzvou. Verím, že budeme viac aktívni ako v minulom a posunieme naše fungovanie aj do viditelnejšej roviny :)

Za najdôležitejšiu úlohu považujem, častejšie formálne aj neformálne stretávanie a "verbovanie" nových členov. 

K nemenej dôležitým úlohám patrí rozvoj spolupráce s inými podobne zameranými organizáciam, podpora praxe a dobrovoľníctva, organizovanie prednášok, seminárov a workshopov ako aj slubovanej neverejnej projekcie dokumentov a filmov z oblasti špeciálnej pedagogiky. 

Prajem nám všetkým veľa síl a chuti do práce a štúdia. 

So srdečným pozdravom, 

Mišo

—————

Späť