zo dňa 30.9.2009


Zápisnica so stretnutia Asociácie študentov špeciálnej pedagogiky o.z. zo dňa 30. 9. 2009

 

Prítomní: Andrea Huczmanová, Michal Gabarík, Pavol Kassay, Katarína Zaťková, Monika Grznárová, Tomáš Slovák

 

Program : otvorenie, prezentácie, záver

 

Stretnutie som otvoril ja Tomáš Slovák. Všetkých som privítal a zaželal všetkým veľa šťastia do nového akademického roka.

Ďalej boli prezentované body z predošlého stretnutia zo dňa 23.9. 2009 (viď zápisnica zo stretnutia na www.diapazon.webnode.sk). Boli navrhnuté dve naše členky do Volebnej komisie a to Kovalinková Mirka a Monika Grznárová. Ďalej sme rozprávali o adeptoch do študentskej časti Akademického senátu navrhovali sme: Katka z Tatier (nepamätám si priezvisko), Pavol Kassay, Katarína Zaťková.

Rozprávali sme o spôsoboch propagácie asociácie pre prvý a druhý ročník. Dohodli sme sa, že spravíme propagačný materiál vyrobím ho ja (Tomáš Slovák).

Na mail bude poslaná požiadavka na zaslanie dier v rozvrhu, aby sme vedeli kedy bude možné stretávať sa pravidelnejšie.

Organizácia exkurzie do Osadného, Rohova (Pali), Bardoňova (Aďka Huczmanová).

Chceli by sme postupne oslovovať organizácie, ktorým by sme ponúkali náš čas a pomáhali im v ich aktivitách ako dobrovoľníci. Osloviť organizácie má za úlohu Mišo Gabarík.

Bola zdôraznená úloha našej webovej stránky pri informovaní o novinkách o našom združení.

 

Na záver sme sa pekne rozlúčili, a zapriali si veľa šťastia pri práci na našich záverečných prácach.

 

 

(zápisnicu zostavil Tomáš Slovák)