http://www.agenturakps.cz/seminare-skolstvi - Vzdelávacie kurzy

http://www.vynimocnarodina.sk- web info pre rodičov detí s postihnutím, učiteľov a odborníkov

http://www.drahuskovo.sk/ - chránené bývanie pre klientov s autizmom, OZ Drahuška a my

http://www.radost.sk/ - info najmä pre rodičov detí s postihnutím, ale aj učiteľov a odborníkov 

http://www.lepsisvet.org/ - Lepší svet, n. o.

http://www.zpmp.sk