https://www.agenturakps.cz/seminare-skolstvi - Vzdelávacie kurzy

https://www.vynimocnarodina.sk- web info pre rodičov detí s postihnutím, učiteľov a odborníkov

https://www.drahuskovo.sk/ - chránené bývanie pre klientov s autizmom, OZ Drahuška a my

https://www.radost.sk/ - info najmä pre rodičov detí s postihnutím, ale aj učiteľov a odborníkov 

https://www.lepsisvet.org/ - Lepší svet, n. o.

https://www.zpmp.sk