Informácie o nás

Sme občianske združenie študentov a sympatizantov špeciálnej pedagogiky na Slovensku.

 


História projektu

Náš projekt vznikol v Besede, pri jednej z mnohých diskusií o stave nášho vzdelávania. Chceli sme založiť diskusný spolok, v ktorom by sme sa stretávali a prediskutovávali problémy z praxe. Začali sme sa stretávať v okt. 2008, náš počet sa menil, no časom začal celkom príjemne rásť. Zistili sme, že miesto kritizovania by sme niečo mohli urobiť a pozitívne tak prispieť k nášmu vzdelávaniu a tak 13. 3. 2009 vzniká Asociácia študentov špeciálnej pedagogiky, o. z. s množstvom plánov a energie, ktorú však treba správne využiť.