Krízová intervencia - sylabus

28.03.2009 15:39

 Seminář: Krizová intervence

 

 

Charakteristika semináře: seznamuje účastníky s krizí v životě člověka a formami krizové pomoci jednotlivci i skupině.

 

 

Osnova: 1. Pojem krize, příčiny krize a její fáze, typologie krizí a její důsledky.

 

                  2. Řešení krize, laická a odborná pomoc.

 

                  3. Krizová intervence. Definice pojmu, principy intervence po telefonu, principy a 

                      proces intervence tváří v tvář.

 

                  4. Specifika krizové intervence s dítětem a jeho rodinou.

                      Specifika krizové intervence s dospívajícími.

                      Specifika krizové intervence u seniorů.

 

                  5. Subjekty psychosociální sítě a jejich činnost.

 

 

Časový rozsah:  6 vyučovacích hodin

—————

Späť