Testový materiál

06.03.2009 17:03

 K testovému materiálu na zisťovanie ortografie, ktorý sme zakúpili 18. 2. nám pribudol nový - Diagnostika dieťaťa predškolského veku (Bednářová, Šmardová, 2008).

Rovnako ako predchádzajúci si môžete aj tento požičať zatiaľ u mňa (Mišo) alebo u Tomáša.

—————

Späť